ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

สำนักงบประมาณ

สังกัด :  สำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.bb.go.th/
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : (662) 273-9273 แฟกซ์ : 662) 618-5217 อีเมล์ : faq@bb.go.th
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด