ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป)

สังกัด :  กระทรวงกลาโหม
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  สทป
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.dti.or.th/
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688 อีเมล์ : webmaster@dti.or.th
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด