ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

กรมสรรพากร

สังกัด :  กระทรวงการคลัง
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.rd.go.th/publish/index.html
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 90 อาคารกรมสรรพากร ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ : 02-6173000-9 แฟกซ์ : 02-6173729
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด