ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

โรงงานยาสูบ

สังกัด :  กระทรวงการคลัง
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.thaitobacco.or.th/
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 184 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : (662) 229-1000 แฟกซ์ : (662) 255-4220
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด