ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

กรมการกงสุล

สังกัด :  กระทรวงการต่างประเทศ
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.consular.go.th/
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ : 0-2981-7171 ต่อ 3202  อีเมล์ : consular@mfa.go.th
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด