ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

กรมการท่องเที่ยว

สังกัด :  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.tourism.go.th/2010/th/home/index.php
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 154 ถ.พระรามที่ 1 วังใหม่ ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ : 02-2194010-17 แฟกซ์ : 02-2166906 อีเมล์ : webmaster@tourism.go.th, tourism@tourism.go.th
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด