ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  14 ก.พ. 54

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)

สังกัด :  สำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  สลค.
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.cabinet.thaigov.go.th/
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด