ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

สังกัด :  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.thailandtouristpolice.com/index.php
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ 1 ถ.สุวรรณภูมิ 4 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0 - 2134 - 0521 แฟกซ์ : 0 - 2134 - 0522
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด