ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  23 ก.ย. 57

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

สังกัด :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  สปก.
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.alro.go.th/alro/index.jsp
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 1 ถ.ราชดำเนินนอก กทม. 10200 โทรศัพท์ : 02-2829004-8 แฟกซ์ : 02-5798648
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด