ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

สังกัด :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  อตก.
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.mof.or.th/web/home.php
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 101 ถ.กำแพงเพชร จตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-2792080-9 แฟกซ์ : 02-2794097
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด