ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  14 ก.พ. 54

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)

สังกัด :  กระทรวงพลังงาน
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  ธพ.
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.doeb.go.th/
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 555/2 อาคารเอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0 2794 4000
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด