ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)

สังกัด :  กระทรวงพลังงาน
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  กฟผ
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.egat.co.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 53 หมู่ 2 ถนนจรัลสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-436-0000
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด