ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  27 ธ.ค. 53

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สังกัด :  กระทรวงพลังงาน
ประเภทหน่วยงาน :  --
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.erc.or.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด