ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  07 ก.พ. 54

กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)

สังกัด :  กระทรวงพาณิชย์
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  DFT
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.dft.go.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด