ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สังกัด :  กระทรวงพาณิชย์
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.dbd.go.th/mainsite/
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-5475036-50 แฟกซ์ : 02-5474459
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด