ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  12 ก.ค. 53

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน สังกัด :  -
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  มท
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.moi.go.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : ถ.อัษฎางค์ กทม.10200
คำสำคัญ (Tags) : --