ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

กรมการปกครอง

สังกัด :  กระทรวงมหาดไทย
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.dopa.go.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 0-2221-0151-8 Call Center . 1548
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด