ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  20 เม.ย. 58

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)

สังกัด :  กระทรวงมหาดไทย
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  กปภ
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.pwa.co.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 72 ซ.แจ้งวัฒนะ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ : 02-5511020 แฟกซ์ : 02-5511239
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด