ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

กรมคุมประพฤติ

สังกัด :  กระทรวงยุติธรรม
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.probation.go.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ : 02-4112486 แฟกซ์ : 02-4120086
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด