ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

กรมการจัดหางาน

สังกัด :  กระทรวงแรงงาน
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.doe.go.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ : 02-2485558 แฟกซ์ : 02-2473775
คำสำคัญ (Tags) :