ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

สังกัด :  กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.vec.go.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 319 วังจันทรเกษม ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.10300 โทรศัพท์ : 02-2815555 แฟกซ์ : 02-2820855
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด