ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  27 ธ.ค. 53

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สังกัด :  กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหน่วยงาน :  --
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.pnru.ac.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด