ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  27 ธ.ค. 53

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สังกัด :  กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหน่วยงาน :  --
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.psru.ac.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5526-7000โทรสาร 0-5526-7058
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด