ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  27 ธ.ค. 53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สังกัด :  กระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทหน่วยงาน :  --
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.sru.ac.th
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : 272 ม.9 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
คำสำคัญ (Tags) :
ไม่พบหน่วยงานภายใต้สังกัด