ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  15 พ.ย. 53

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สังกัด :  กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานราชการ
ชื่อย่อหน่วยงาน :  --
ส่ง email
เว็บไซต์ : http://www.moph.go.th/ops
โมบายเว็บไซต์ Url : --
การให้บริการ : --
ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 02-5901000 แฟกซ์ : 02-5901215
คำสำคัญ (Tags) :