สร้างครอบครัวเกษตร เดินตามรอยพ่อหลวง - ดินดีสมเป็นนาสวน

ส่ง email
News Image

กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งในวันนี้มีตัวอย่างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่มี นายธัญเทพ และ นางดารณี หมั่นมา เกษตรกร 2 สามีภรรยาเป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ ที่แม้เพียงจะเข้ามาอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ได้ไม่กี่เดือนแต่ก็สามารถพบกับชีวิตที่มีความสุขจนไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปจากการทำเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ธัญเทพ เล่าว่า ได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน จ.ยโสธร ได้ไปเห็นการทำเกษตรผสมผสาน ทำเกษตรปลอดสารพิษ ปลูกผักกินเอง กินมังสวิรัติ จึงได้เข้ารับการอบรม ควบคู่กับศึกษาหาความรู้เรื่องการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเริ่มปฏิบัติด้วยตนเองมาตั้งแต่ปี 2552 กระทั่งทางศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จะเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จึงได้ติดต่อให้ตนและภรรยาเข้ามาดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีพื้นที่ 13 ไร่ ซึ่งเรามีหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ ทุกอย่างตั้งแต่จัดวางพื้นที่ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ ปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ปลูกผลไม้ ทำนาปลูกข้าวแบบนาโยนหลากหลายพันธุ์ เพาะเห็ดเป๋าฮื้อ ภูฏาน ฮังการี เลี้ยงสัตว์ ทั้งหมู ไก่ ปลา กบ วัว ควาย แพะ ซึ่งที่นี่จะไม่ใช้สารเคมีเลย โดยจะใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์โดยเฉพาะมูลแพะนับเป็นปุ๋ยเม็ดชั้นดีที่ทำให้พืชเจริญงอกงามดี ส่วนควายที่นี่จะเลี้ยงไว้ใช้ไถนา

นอกจากนี้ ยังได้คิด สูตรน้ำหมักชีวภาพสารพัดประโยชน์ โดยเฉพาะสูตรยาชุบชีวิต ที่มีส่วนผสมของข้าวสวย ดินปลวก น้ำ หมักทิ้งไว้ 15 วัน เมื่อจะนำมาใช้ให้นำน้ำหมักอัตรา 0.5 ลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นผักที่เหี่ยวเฉาตายจะพบว่าผักฟื้นขึ้นมาเขียวชะอุ่มเหมือนเดิม หรือจะเป็นสูตรน้ำหมักชีวภาพที่สามารถดับกลิ่นเหม็นคอกสัตว์รวมถึงใช้ฆ่าหญ้าได้ด้วย โดยมีส่วนผสมของเกลือแกง 3 กิโลกรัม น้ำส้มสายชู 1 ขวดใหญ่ และเหล้าขาว 1 ขวด ผสมกันแล้วนำไปฉีดพ่นได้ทันทีโดยไม่มีอันตรายแต่อย่างใด

“ตั้งแต่อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ เราสามารถหาของกินได้ทุกอย่าง ทั้งข้าว ผัก ผลไม้ เรียกว่าแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลย จะซื้อก็เพียงพวกซีอิ๊ว น้ำมัน น้ำตาลเท่านั้นที่เราไม่ได้ทำเอง ส่วนรายได้นั้นก็มาจากการนำพืชผัก เห็ด ผลไม้ที่เหลือจากการบริโภคไปขาย แม้ว่ารายได้จะไม่มากนักจนกระทั่งทำให้ร่ำรวย แต่ก็ยังมีเหลือพอที่จะอยู่ได้อย่างพอเพียง ไม่เป็นหนี้สิน และมีความสุขอย่างที่เราพอใจ” ผู้เป็นภรรยากล่าวเสริม

ผู้ที่ต้องการเข้าไปสัมผัสกับชีวิตที่มีความสุขตามแบบฉบับของครอบครัวหมั่นมา แห่งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 0-4424-9962-4 หรือสายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน 1760.


ที่มา :

http://www.dailynews.co.th/agriculture/154538

โดย : Roodbeer  [ 12/9/2555 9:30 ]

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)