ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  06 ก.ค. 55

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประเภทบริการ : ข้อมูลข่าวสาร
ชื่อหน่วยงาน :
คะแนนเฉลี่ย : Rating - egov.go.th (2 โหวต)
ส่ง email
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี "คุณธรรมนำความรู้ค้ำชูสังคม"
การใช้บริการ
รูปแบบของระบบ :
1. ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
2. มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
3. มีกระดานสนทนา
4. สืบค้นข้อมูล
5. มีระบบสมาชิก
6. มีแจ้งผลทางอีเมล์หรือเว็บไซต์
เว็บไซต์ Url http://PublishingImages/Services/18063000/logo_pbru.png
รูปแบบการขอรับบริการ : เยี่ยมชมฟรี
หลักฐานที่ต้องใช้ : ไม่ต้องใช้
อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ว่าด้วย พรบ. คอมพิวเตอร์ ICT 50
สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, webmaster@pbru.ac.th
วันเวลาที่ทำการ : 24 ชั่วโมง / 7 วัน
กลุ่มอายุ :
space หมวดหมู่ :
egov spacer
กลุ่มเป้าหมาย :
บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง :
1. ระบบลงทะเบียนการศึกษาและรายงานผลการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต LMS.PBRU.
3. ระบบสารเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ระบบสารบัญหนังสือห้องสมุด สำนักวิทยบริการ (VTLS กฤตภาคออนไลน์)
คำสำคัญ (Tags) :    เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมโหวตให้คะแนน :
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ :
** ท่านต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู้ระบบ **

Facebook Comment :