ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  10 ก.ค. 55

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด(Library Catalog)

ประเภทบริการ : ข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ชื่อหน่วยงาน :
คะแนนเฉลี่ย : Rating - egov.go.th (1 โหวต)
ส่ง email
 
1. ข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ ของสำนักหอสมุด 2. ห้องสมุดวิทยาเขต และห้องสมุดสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การใช้บริการ
รูปแบบของระบบ :
1. ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
2. สืบค้นข้อมูล
เว็บไซต์ Url http://www.intanin.lib.ku.ac.th
รูปแบบการขอรับบริการ : โทรศัพท์ และ สถานที่ราชการ
ร่วมโหวตให้คะแนน :
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ :
** ท่านต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู้ระบบ **

Facebook Comment :