ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  28 ส.ค. 56

ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ประเภทบริการ : --
ชื่อหน่วยงาน :
คะแนนเฉลี่ย : Rating - egov.go.th (4 โหวต)
ส่ง email
 
ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลที่ท่านสนใจสังกัดพรรคการเมืองใดหรือไม่ ข้อมูลในระบบนี้เป็นการนำเข้าและรับรองข้อมูลโดยพรรคการเมือง หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้พรรคการเมืองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป ติดต่อหรือส่งหลักฐานได้ที่ โทร 0 2141 8486 - 92 หรือโทรสาร 0 2143 8585
การใช้บริการ
รูปแบบของระบบ :
1. ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
2. สืบค้นข้อมูล
3. ทำธุรกรรมได้ครบวงจรบนเว็บไซต์
เว็บไซต์ Url http://party.ect.go.th/WebForm/default.aspx
รูปแบบการขอรับบริการ : ใช้บริการแบบออนไลน์
ช่องทางการขอใช้บริการ :
1. ออนไลน์เว็บไซต์
หลักฐานที่ต้องใช้ : ไม่มี
อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
สถานที่ติดต่อ : ใช้บริการแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
วันเวลาที่ทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง
กลุ่มอายุ :
space หมวดหมู่ :
egov spacer
กลุ่มเป้าหมาย :
บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง :
--
คำสำคัญ (Tags) :    พรรคการเมือง , เลือกตั้ง , ตรวจสอบสิทธิ
ร่วมโหวตให้คะแนน :
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ :
** ท่านต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู้ระบบ **

Facebook Comment :