ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  28 ส.ค. 56

ยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

ประเภทบริการ : --
ชื่อหน่วยงาน :
คะแนนเฉลี่ย : Rating - egov.go.th (7 โหวต)
ส่ง email
 
ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอ ยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร เฉพาะกรณีการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เป็นการทั่วไป
การใช้บริการ
รูปแบบของระบบ :
1. ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
2. มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
เว็บไซต์ Url http://www.ect.go.th/detail5.html
รูปแบบการขอรับบริการ : ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์
ช่องทางการขอใช้บริการ :
1. จดหมาย
2. สถานที่ราชการ
หลักฐานที่ต้องใช้ : กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ :
อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่
วันเวลาที่ทำการ : เวลาทำการ
ร่วมโหวตให้คะแนน :
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ :
** ท่านต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู้ระบบ **

Facebook Comment :