ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  30 ม.ค. 57

บริการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประเภทบริการ : เลือกตั้ง
ชื่อหน่วยงาน :
คะแนนเฉลี่ย : Rating - egov.go.th (1 โหวต)
ส่ง email
 
หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ 3 ประการ
การใช้บริการ
รูปแบบของระบบ :
1. ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
2. มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
เว็บไซต์ Url http://www2.ect.go.th/about.php?Province=mp54&SiteMenuID=7632
รูปแบบการขอรับบริการ : ยื่นแบบคำขอด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ช่องทางการขอใช้บริการ :
1. จดหมาย
2. สถานที่ราชการ
หลักฐานที่ต้องใช้ : กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน พร้อมแนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ :
อัตราค่าธรรมเนียม : ไม่มี
สถานที่ติดต่อ : ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
วันเวลาที่ทำการ : เวลาราชการ
กลุ่มอายุ :
space หมวดหมู่ :
egov spacer
กลุ่มเป้าหมาย :
บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง :
คำสำคัญ (Tags) :    เลือกตั้ง
ร่วมโหวตให้คะแนน :
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ :
** ท่านต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู้ระบบ **

Facebook Comment :