CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ประธานสภาจังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ : 13 กันยายน 2560 10:26:41
111 อ่าน

 

 

นายอะกิระ ฮิกุจิ ประธานสภาจังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท ควีนส์ปาร์ค

 

การเดินทางมาไทยในครั้งนี้ของประธานสภาจังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่นำคณะจากภาครัฐของจังหวัดฟุคุโอะกะเดินทางมาไทยเพื่อติดตามการเยือนไทยของนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีเศราฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น(METI) และคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น ในโอกาสครบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ตามที่รองนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันไว้ในห้วงการเยือนญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยจะมีบริษัทจากจังหวัดฟุคุโอะกะ ร่วมคณะนักธุรกิจดังกล่าวด้วยประมาณ 40 ราย

โดยสรุปสาระสำคัญของการสนทนา ดังนี้

 

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมที่ประธานสภา จ.ฟุคุโอะกะ และรองผู้ว่า จังหวัดฟุคุโอะกะ นำคณะธุรกิจของจังหวัดกว่า 40 คน เยือนไทย โดยถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความแน่นแฟ้นในความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในโอกาสครบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยรองนายกรัฐมนตรีหวังว่า ประธานสภาจังหวัดฟุคุโอะกะจะได้ทราบถึงทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ มากขึ้น รวมถึงแนวทางความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายไปสู่อนาคตด้วยกัน โดยเฉพาะการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงใน EEC

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้แจ้งถึงความคืบหน้าของการเปิดไทยจะเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเปิดสถานกงสุลใหญ่ดังกล่าว ทั้งนี้ ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือระดับท้องถิ่นกับญี่ปุ่น ซึ่งจังหวัดฟุคุโอะกะ มีความโด่นเด่นในหลายด้าน จึงหวังว่า จ. ฟุคุโอะกะ จะพิจารณาความร่วมมือกับท้องถิ่นของไทย

 

ด้านประธานสภา จ.ฟุคุโอะกะ กล่าวว่า จ.ฟุคุโอะกะยินดีที่จะสืบสานความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับท้องถิ่น พร้อมกล่าวเชิญรองนากยรัฐมนตรีเดินทางเยือนจังหวัดฟุคุโอะกะในโอกาสที่สะดวก

 

*********************************

คำสำคัญ : นายกรัฐมนตรี