CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าพบนายกรัฐมนตรีมอบสมุดดินสอ 120,000 ชิ้น ให้เป็นของขวัญแจกวันเด็กปีนี้ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะ เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบของขวัญสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ : 11 มกราคม 2561 03:34:26
139 อ่าน

 

 

ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและคณะ เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบของขวัญสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  โดยมอบชุดสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด จำนวน 120,000 ชิ้น นอกจากนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังได้ส่งมอบของขวัญวันเด็กไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 4,800,000 ชิ้น เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคน                   
          โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ได้มีส่วนร่วมในการมอบของขวัญที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามแนวเจตจำนงของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร  ทำเพื่อสังคมและผู้ยากไร้มาจนถึงทุกวันนี้  ตามแนวทางของหลวงปู่ไต่ฮงกงพระนักพัฒนา นักปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง ของงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  รวมทั้งกล่าวแสดงความชื่นชมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่จะนำสิ่งของต่าง ๆ ไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนที่ห่างไกลชนบทในส่วนภูมิภาค และจะจัดสรรให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างทั่วถึงอีกด้วย
*********************************
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก