CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ร่วมระหว่าง ประเทศไทย และประเทศโมรอกโก

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 10:02:42
206 อ่าน

 

 

ได้เดินทางไป กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ โมร็อกโก เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ร่วมระหว่าง ประเทศไทย และประเทศโมรอกโก
กับ นายโมฮัมเหม็ด เอล เฆอราส รมช.กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ โมรอกโก พร้อมกับประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา 

หลังจากร่วมหารือแล้วได้มีการตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อเริ่มวางแผนและดำเนินการ ซึ่งมีแผนประชุมคณะกรรมการร่วม ณ ประเทศไทย ประมาณเดือน สิงหาคม 61

ทั้งนี้ความร่วมมือกับรัฐบาลโมรอกโก จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กับ นักศึกษาไทยมุสลิม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาในต่างประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม