CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

​ไทยย้ำพร้อมร่วมมือกับออสเตรเลียอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคง-มั่งคั่งในภูมิภาค

วันที่ : 10 มกราคม 2562 06:09:34
99 อ่าน

 

 

ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางมาริส เพย์น รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและการค้า เครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะกับพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า การเยือนไทยของนางเพย์นในครั้งนี้แสดงถึงความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้น ของไทยและออสเตรเลีย อันจะช่วยเพิ่มพูนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศ

ไทยและออสเตรเลียยินดีที่จะมีการลงนาม MOU ด้านความร่วมมือไซเบอร์และดิจิทัลในวันนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของไทยและภูมิภาคในการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติรูปแบบใหม่นี้ และต่อยอดความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ทั้งนี้ ไทยพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับออสเตรเลียอย่างรอบด้านในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยไทยยินดีที่ออสเตรเลียให้ความสำคัญต่อการปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน พร้อมขอให้ออสเตรเลียสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้

ด้านรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลียกล่าวว่า ไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนาน โดยออสเตรเลียพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับไทยและภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ยังกล่าวย้ำว่า ออสเตรเลียพร้อมให้การสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ด้วย
ภายหลังการหารือ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและการค้า เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ระหว่าง ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับนางมาริส เพย์น รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

******************************************