CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

นายกรัฐมนตรีสักการะพระธาตุลำปางหลวง และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานที่สำคัญประจำจังหวัดลำปาง

วันที่ : 16 มกราคม 2562 09:58:18
111 อ่าน

 

 

ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เข้าสักการะพระธาตุลำปางหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้นั่งรถม้าที่มีชื่อว่า เจมส์ บอนด์ อายุ 4 ปี ไปยังหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นวัดสำคัญประจำจังหวัดลำปาง เพื่อเข้ากราบสักการะพระเจ้าล้านทองพระพุทธรูปในวิหารหลวงที่งดงามที่สุดของเมืองลำปาง ซึ่งเป็นที่เคารพและชาวลำปางถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก


จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เข้ากราบนมัสการ พระครูพิธานนพกิจ ฐานทตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง และร่วมพิธีผูกข้อไม้ข้อมือจากผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีได้กราบสักการะพระธาตุลำปางหลวง ที่ประดิษฐานพระเกศาของพระพุทธเจ้า ต่อด้วยชมเงาภาพพระธาตุหัวกลับบนหอพระธรรมตรงข้ามพระธาตุ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่เกิดจากการหักเหของแสงก่อนเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
--------------------------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก