CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ทส. เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ไทย – สหรัฐอเมริกา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมก้าวใหม่แห่งความร่วมมือไทย – สหรัฐอเมริกา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 06:03:12
105 อ่าน

 

 

ทส. เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ไทย – สหรัฐอเมริกา

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมก้าวใหม่แห่งความร่วมมือไทย – สหรัฐอเมริกา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอมตะ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กร International Conservation Caucus Foundation (ICCF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน สู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานฯ นำร่อง โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปฑูตรักษาการแทนเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

โอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมปักธงชาติพร้อมกับนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปฑูตรักษาการแทนเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปี ความสัมพันธ์ – สหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ และได้ร่วมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งอยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำสายศร มีระยะทาง 2.3 กิโลเมตร ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางนำร่องและพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ระลึกในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันยาวนานของไทยกับสหรัฐอเมริกา

 

หลังจากนั้น ในช่วงบ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ มูลนิธิอมตะ และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ก้าวใหม่ของความร่วมมือไทย – สหรัฐอเมริกา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับ นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก ICCF และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ โดยมี นายสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

อนึ่ง ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกันอย่างยาวนาน โดยมีความร่วมมือในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินโครงการอุทยานพี่อุทยานน้อง ร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ (Sister Parks Arrangement for Resources and Knowledge Sharing ; SPARK Project) โดยทางมูลนิธิอมตะ ได้ให้การสนับสนุนและทำงานประสานกับผู้เชี่ยวชาญอาสาด้านต่าง ๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ มาร่วมให้คำแนะนำและวางแผน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมถึงบริหารจัดการนักท่องเที่ยว และการจัดการด้านอื่น ๆ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลต่อไป

 

คำสำคัญ : สิ่งแวดล้อม