CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา ปีนี้ประเทศไทยของเรา โดยกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา หรือ ADMM-Plus เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้หารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 01:14:21
1934 อ่าน

 

 

ปีนี้ประเทศไทยของเรา โดยกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา หรือ ADMM-Plus เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้หารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน เช่น การรักษาสันติภาพ การฝึกผสมทางทะเล การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การจัดการแนวชายแดนรวมทั้งการเสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆเพื่อพัฒนาไปพร้อมกัน

โดยจะเริ่มประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน และประเทศคู่เจรจา เพื่อกำหนดหัวข้อการหารือในวันที่ ๒๖ ก.พ. - ๑ มี.ค.๖๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า จ.ภูเก็ต

คำสำคัญ : รัฐมนตรี