CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บีโอไอเผยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสัมมนาใหญ่แห่งปี วันที่ 4 มีนาคม 2562 เตรียมแจงมาตรการต้อนรับปีแห่งการลงทุน พร้อมประกาศเดินหน้าเข้าสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ ขณะที่ 4 กระทรวงเศรษฐกิจ ทั้งคมนาคม-วิทยาศาสตร์-ดีอี-อุตสาหกรรม

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:52:05
2784 อ่าน

 

 

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า     วันที่ 4 มีนาคม 2562 นี้  บีโอไอ มีกำหนดจัดสัมมนาใหญ่  “THAILAND INVESTMENT YEAR - What’s New?” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ปีแห่งการลงทุน: เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส”

ภายในงาน บีโอไอจะให้ข้อมูล “มาตรการบีโอไอ ต้อนรับปีแห่งการลงทุน” ซึ่งประกอบด้วยมาตรการที่สำคัญใน 2 ด้าน คือ มาตรการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อาทิ มาตรการปีแห่งการลงทุน มาตรการระบบราง มาตรการเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น และ        บีโอไอจะใช้โอกาสนี้ประกาศเดินหน้า “BOI DIGITAL TRANSFORMATION” โดยเป็นการยกระดับระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบีโอไอ ซึ่งจะอำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้นักลงทุนในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บีโอไอได้ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยให้บริการอำนวยความสะดวกแล้วในหลายด้าน อาทิ การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนออนไลน์ การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบออนไลน์ การใช้สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือออนไลน์ เป็นต้น

 “ ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ บีโอไอจะแนะนำเปิดตัวบริการผ่านระบบออนไลน์เพิ่มเติมในหลายส่วน อาทิ การบริการค้นหาสิทธิประโยชน์สำหรับโครงการที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุน การบริการแจ้งผลการอนุมัติให้การส่งเสริมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินออนไลน์ และยังมีเป้าหมายเพิ่มการให้บริการไปยังส่วนอื่นในอนาคตด้วย อาทิ การยื่นรายงานตามเงื่อนไข ISO การยื่นขออนุญาตเปิดดำเนินการ การตรวจสอบสถานะการดำเนินการ การตรวจสอบข้อมูลการเริ่มต้นใช้และสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ เป็นต้น” นางสาวดวงใจ กล่าว 

นางสาวดวงใจ กล่าวเพิ่มเติมถึงงานสัมมนาว่า  ภายในงานยังมีเวทีการเสวนา “รวมพลังมาตรการสนับสนุน เพื่อยกระดับประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก 4 กระทรวงเศรษฐกิจสำคัญ จะให้ข้อมูลมาตรการสนับสนุนการลงทุนและผู้ประกอบการได้แก่ “การเปลี่ยนโฉมไทยด้วย Connectivity” โดยปลัดกระทรวงคมนาคม  “มาตรการสนับสนุนนวัตกรรมและ Startup” โดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “การปฏิวัติดิจิทัล: กระจายโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศ” โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และ “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0” โดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

สำหรับในช่วงบ่าย ยังมีคลินิกให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจาก 8 หน่วยงาน คือ       บีโอไอ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และอีอีซีไอ  เพื่อตอบคำถามด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ เช่น การจัดตั้งบริษัทและการขอรับการส่งเสริมการลงทุน มาตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงมาตรการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++