CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี สอบราคาซื้อ 33 kV Switchgear สำหรับโครงการปรรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 03:56:37
117 อ่าน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นนทบุรี  
สอบราคาซื้อ 33 kV Switchgear สำหรับโครงการปรรับปรุง
และขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่  2  โดยใช้งบประมาณ กฟผ. 
ซื้อแบบวันที่  30  พ.ย. 61  – 9 ม.ค.  62  
โทร 024360241 
http://www.4egat.co.th