CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ร.ฟ.ท. เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ขายอาหาร/เครื่องดื่ม และสิ่งพิมพ์ ที่สถานีศรีสะเกษ กำหนดสามปี

วันที่ : 4 มกราคม 2562 03:07:11
155 อ่าน

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ร.ฟ.ท. 
เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ขายอาหาร/เครื่องดื่ม 
และสิ่งพิมพ์ ที่สถานีศรีสะเกษ 
กำหนดสามปี 
ขายแบบ 7-18 มค 62 
โทร 022204841-42