CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 10:13:44
185 อ่าน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี  
สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด  12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
จำนวน  1 คัน  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ยื่นข้อเสนอถึง 11 ก.พ.  62  
โทร  034564383  
www.kan-hpdc.go.th