CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การบินไทย สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Air Handling Unit สำหรับแผนกซ่อมบำรุงครัวภาคพื้น

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 10:15:30
180 อ่าน

การบินไทย  

-สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Air Handling Unit 
สำหรับแผนกซ่อมบำรุงครัวภาคพื้น ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง 
จำวน  1 งาน 
ซื้อแบบวันที่  4 – 8  ก.พ.  62  
โทร 025451221

-สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Emergency Light System 
สำหรับอาคารฝ่ายครัวการบินดอนเมือง  
จำนวน 1 งาน 
ซื้อแบบวันที่  6 – 12 ก.พ.  62  
โทร  025451221

-สอบราคาว่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย  
ประจำสำนักงานขายจังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 1 งาน 
ซื้อแบบวันที่  1 – 7 ก.พ.  62  
โทร  025453242, 025453224