CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การบินไทย สอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการศูนย์แจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเบื้องต้น กองการช่าง จำนวน 1 งาน

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 11:18:18
237 อ่าน

การบินไทย  
-สอบราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการศูนย์แจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเบื้องต้น กองการช่าง 
จำนวน  1  งาน 
ซื้อแบบถึง  26  ก.พ.  62  
โทร 025451235, 025453224

-สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภัตตาคารการบินไทย สาขาภูเก็ต 
จำนวน  1 งาน 
ซื้อแบบวันที่  25 ก.พ.  – 1 มี.ค.  62  
โทร 025451224

-สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสำหรับ SAP-BU  
ซื้อแบบวันที่  26 ก.พ.  – 4 มี.ค.  62  
โทร  025451247

-สอบราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ฝ่ายซ่อมใหญ่อาคาศยานอู่ตะเภา 
จำนวน  1  งาน 
ซื้อแบบวันที่  26 ก.พ.  – 4 มี.ค. 62  
โทร  025451352

-สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสถานีภูเก็ต 
จำนวน  1  งาน 
ซื้อแบบวันที่  22 – 28 ก.พ.  62  
โทร  025453242, 025453224