CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ไปรษณีย์ไทย สอบราคาซื้อรถยกไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน พร้อมแท่นชาร์ทแบตเตอรี่ จำนวน 11 คัน

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 11:22:16
271 อ่าน

ไปรษณีย์ไทย  
สอบราคาซื้อรถยกไฟฟ้า 
ขนาด 1.5 ตัน 
พร้อมแท่นชาร์ทแบตเตอรี่ 
จำนวน  11 คัน 
ยื่นซองวันที่  8 มี.ค.  62  
โทร  028313903