CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ไปรษณีย์ไทย สอบราคาซื้อรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ขนาด 1.5 ตัน พร้อมตู้ชาร์ทแบตเตอรี่ จำนวน 1 คัน

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:00
283 อ่าน

ไปรษณีย์ไทย  
สอบราคาซื้อรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ 
ขนาด 1.5 ตัน 
พร้อมตู้ชาร์ทแบตเตอรี่ 
จำนวน  1 คัน 
ยื่นซองวันที่  14 มี.ค.  62  
โทร  028313903