CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การรถไฟแห่งประเทศไทย การประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ พื้นที่บริเวณย่านสถานีท่าพระ

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 11:24:01
4053 อ่าน

การรถไฟแห่งประเทศไทย  
การประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ พื้นที่บริเวณย่านสถานีท่าพระ   
ซื้อแบบวันที่ 4 มี.ค.  62 – 5 เม.ย.  62  
โทร  044246035