CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บมจ การบินไทย ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภัตตาคารการบินไทยสาขาเชียงใหม่

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 10:41:50
3230 อ่าน

บมจ การบินไทย 
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภัตตาคารการบินไทยสาขาเชียงใหม่ 
เริ่ม 1 มิย 62 - 31 พค 65 
ขายแบบ 27 กพ - 5 มีค 62 
โทร 025453251 , 0864302506 , 053922285