CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

เทศบาลนครสมุทรปราการ ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้บริการจำหน่ายสินค้า กำหนดสามปี

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 10:49:10
7540 อ่าน

เทศบาลนครสมุทรปราการ 
ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้บริการจำหน่ายสินค้า กำหนดสามปี 
ขายแบบถึง 6 มีค 62 
โทร 023826140-53 ต่อ 153