CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 30 อัตรา

วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 11:07:34
1010 อ่าน

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวน 30 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opdc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906