CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเปิดสมัครสอบเป็นพนักงาน 20 อัตรา

วันที่ : 11 ธันวาคม 2561 11:10:34
1287 อ่าน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จำนวน  4 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน 4 จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4-5 จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4 จำนวน 3 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 4 จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 4 จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ที่เว็บไซต์ https://dpo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906